unnamed (1)

SAKE

LIGEROS / AFRUTADOS – LIGHT / FRUITY

BOTELLA
720ml

OCHOCO
50ml

TOKURI
180ml

Raifuku Aiyama – Raifuku
Ibaragi
Junmaiginjo 50%

53.00

6.00

15.00

Asabiraki – Asabiraki
Iwati
Junmai Daiginjo 50%

52.00

5.80

14.50

Shichiken Veludo no aji – Yamanashi
Yamanashi
Junmai Daiginjo 47%

54.00

6.20

15.50

SECOS / ROBUSTOS – DRY / ROBUST

Shikisakura – Utsunomiya
Tochigi

Junmaiginjo 58%

54.00

6.20

15.50

Suehiro – Suhiro
Fukushima
Junmaiginjo 55%

52.00

5.80

14.50

Umenishiki Yamakawa-  Ginjoshu Tsu-Nosake
Ehime
Junmaiginjo 60%

52.00

5.80

14.50

Akagisan Honjozo – Karakuchi
Fukushima
Junmaiginjo 60%

53.00

6.00

15.00

DULCES

Tsukurizakaya No Yushuzu
Fukushima
Sake con Yuzu
Homare Shuzo Junmai

30.00

5.00

Tsuru Ume Kajuku
Wakayama
Sake con Ciruela
Homare Shuzo Junmai

34.00

6.50